УВАГА. МАГАЗИН РОЗДАВ ВСЕ МАЙНО ЗБРОЙНИМ СИЛАМ І ПІШОВ НА ВІЙНУ.

 

Газовый баллончик "Перец-4"

Газовый баллончик
Артикул: GBP4
Производитель: Сделано в Украине
120 грн
Для начала выбирите размер и цвет.
Товара нет в наличии.

Характеристики:
Маса заправленого балона: 70±4г
Эфективна дальність застосування: до 2,5м
Габаритні розміри - висота: 124±4мм
Габаритні розміри - діаметр: 35мм
Час безперервного використання: 4…5с
Зберігати і використовувати при температурі: від -10 до +50˚С

Особливості:
Виріб "Перець-4" (ТУ У 29.6-19485052-044-2007) призначений для використання цивільними особами в якості засобу самозахисту і являє собою балоны аерозольного типу, заповнені препаратом, що містить речовину сльозогіннї і подразнючої дії (ірритант) - капсаіцин (витяжка з натурального червоного перцю). Препарат впливає "конусом" аерозольної хмари, він ефективний при використанні як проти осіб, що знаходяться в стані алкогольного сп'яніння, так і проти собак. Вироби є однофункціональними, невідновлювальними і не ремонтуються. Склад, що використовується, не руйнує озоновий шар. Виріб сертифіковано.

Застосування:
Рекомендації. 
При виникненні небезпеки нападу - максимально швидко дістати балон, видалити запобіжну пластину (великий палець руки повинен залишитись зверху на червоній кнопці), направити сопло балона в обличчя нападника і натиснути на кнопку. При можливості необхідно враховувати напрям вітру - при сильному зустрічному вітрі можна самому бути враженим речовиною, хоча і в меншому ступені. Необхідно приймати до уваги те, що дія речовини недовготривала, так як залежить від багатьох факторів - наскільки правильно використаний виріб, наскільки індивідуально сприйнятливий нападник до таких речовин та ін. Максимальна ефективність застосування досягається на відстані до 2,5 м.

Забороняється використання виробу в безпосередній близкості до відкритого вогню.
Термін зберігання - 24 місяця з дати виготовлення. Місяць і рік виготовлення вказані на дні балону. 

Дозвіл:
Виріб "Перець-4" вільно продається в спеціалізованих збройних магазинах особам, що досягли 18-літного віку.

 

Характеристики:
Масса заправленного баллона: 70±4г
Эффективная дальность применения: до 2,5м
Габаритные размеры - высота: 124±4м
Габаритные размеры - диаметр: 35мм
Время непрерывного использования: 4…5с
Хранить и использовать при температуре: от-10 до +50 ˚С  

Описание:
Изделия " Перец-4" (ТУ У 29.6-19485052-044-2007) предназначены для использования гражданскими лицами в качестве средства самозащиты и представляют собой баллоны аэрозольного типа, заполненные препаратом, содержащим вещество слезоточивого и раздражающего действия (ирритант) - капсаицин (вытяжка из натурального красного перца). Препарат оказывает воздействие "конусом" аэрозольного облака, он эффективен при применении как против лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, так и против собак. Изделия являются однофункциональными, невосстанавливаемыми и неремонтируемыми. Применяемый состав не разрушает озоновый слой. Изделие сертифицировано.

Применение:
Рекомендации. 
При возникновении опасности нападения максимально быстро достать баллон, удалить предохранительную пластину (большой палец руки должен остаться сверху на красной кнопке), направить сопло баллона в лицо нападающего и нажать на кнопку. При возможности необходимо учитывать направление ветра - при сильном встречном ветре можно самому быть пораженным веществом, хотя и в меньшей степени. Необходимо принимать во внимание то, что действие вещества недолговременно, так как зависит от многих факторов - насколько правильно применено изделие, насколько индивидуально восприимчив нападающий к таким веществам и др. Максимальная эффективность применения достигается на расстоянии до 2,5 м.

Запрещается применение изделия в непосредственной близости к открытому огню.
Срок хранения - 24 месяца с даты изготовления. Месяц и год изготовления указаны на донной части баллона. 

Разрешение:
Изделия "Перец-4" свободно продаются в специализированных оружейных магазинах лицам, достигшим 18-летнего возраста.

 

 

Отзывов пока что нет.

0