УВАГА. МАГАЗИН РОЗДАВ ВСЕ МАЙНО ЗБРОЙНИМ СИЛАМ І ПІШОВ НА ВІЙНУ.

 

Показаны записи 1-3 из 3.
Тактические очки ESS Crossbow
Нет в наличии.
370грн
Тактические очки ESS ICE 3LS Kit
Нет в наличии.
370грн
Тактические защитные очки 5.11 (реплика) + 4 пары линз
Нет в наличии.
295грн

Очки

Захисні окуляри і захист очей від зовнішнього впливу

Травми очей на робочому місці дуже поширені. Кожен день величезна кількість людей по всму світу отримують травми очей, пов'язані з роботою, які потребують медичного лікування. Проте, для всіх очевидно, що правильний захист очей може зменшити серйозність або навіть запобігти 90 і більше відсотків цих травм.

Різні речовини або сторонні предмети в оці, а також порізи або подряпини на рогівці - це звичайні травми очей, що виникають на роботі, або на службі. Інші поширені травми - це бризки жиру і масла, опіки від пара, ультрафіолетове або інфрачервоне випромінювання, а також вилітаюча деревина або металева стружка.

Крім того, працівники охорони здоров'я, співробітники лабораторій та прибиральники, а також інші працівники можуть піддаватися ризику зараження інфекційними захворюваннями в результаті пошкоджень очей. Деякі інфекційні захворювання можуть передаватися через слизові оболонки ока. Це може статися в результаті прямого впливу бризок крові, дихальних крапель, що утворюються під час кашлю, або від дотику до очей забрудненими пальцями або іншими предметами.

Існує чотири способи захисту очей від травм:

  • Знайте види небезпеки для очей на вашій роботі.
  • Усуньте небезпеки перед початком роботи, використовуючи захисні кожухи, робочі екрани або інші технічні засоби.
  • Використовуйте належний захист для очей.
  • Тримайте ваші захисні окуляри в хорошому стані і замінюйте їх, якщо вони пошкоджені.

Вибір захисних окулярів, що підходять для даного завдання, повинен бути зроблений на основі оцінки небезпеки кожного виду діяльності.

Тактичні окуляри

Що таке балістичні або тактичні окуляри? Чим вони відрізняються від інших окулярів?

По суті, слово "балістичний" відноситься до об'єкту що вільно рухається, такого як ракета, снаряд або куля, випущена з певного місця. Термін «тактичний» відноситься до діяльності, такої як збір розвідувальних даних або бойові дії, яка є частиною військової операції, або самооборони. Балістичні і тактичні окуляри захищають користувачів від небезпек, пов'язаних з цими та аналогічними ситуаціями.

Балістичні і тактичні окуляри призначені для забезпечення додаткового захисту від ударів в суворих військових умовах, таких як літні степи і поля з їх сильною спекою і частими пиловими вітрами. Такі окуляри відповідають військовим стандартам, що значно перевищують ті, які застосовуються для захисту очей промислового рівня. Також, тактичні військові окуляри повинні захищати очі від дрібних осколків, рикошетів, часто - від хімічного та іншого впливу.

Купити захисні балістичні або тактичні окуляри

Щоб купити захисні балістичні або тактичні окуляри ви можете, вибравши для себе відповідний варіант, зробити замовлення на сайті "CMD-OPS", зателефонувати нам по телефону, або в магазині за адресою: вулиця Жилянська 87/30, місто Київ, Україна.

 

Защитные очки и защита глаз от внешнего воздействия

Глазные травмы на рабочем месте очень распространены. Каждый день огромное количество людей по всму миру получают травмы глаз, связанные с работой, которые требуют медицинского лечения. Тем не менее, для всех очевидно, что правильная защита глаз может уменьшить серьезность или даже предотвратить 90 и более процентов этих травм глаз.

Различные вещества или посторонние предметы в глазу, а также порезы или царапины на роговице - это обычные травмы глаз, возникающие на работе, или на службе. Другие распространенные травмы глаз - это брызги жира и масла, ожоги от пара, ультрафиолетовое или инфракрасное излучение, а также летящая древесная или металлическая стружка.

Кроме того, работники здравоохранения, сотрудники лабораторий и уборщики, а также другие работники могут подвергаться риску заражения инфекционными заболеваниями в результате повреждений глаз. Некоторые инфекционные заболевания могут передаваться через слизистые оболочки глаза. Это может произойти в результате прямого воздействия брызг крови, дыхательных капель, образующихся во время кашля, или от прикосновения к глазам загрязненными пальцами или другими предметами.

Существует четыре способа защиты глаз от травм:

  • Знайте опасности для глаз на вашей работе.
  • Устраните опасности перед началом работы, используя защитные кожухи, рабочие экраны или другие технические средства.
  • Используйте надлежащую защиту для глаз.
  • Держите ваши защитные очки в хорошем состоянии и заменяйте их, если они повреждены.

Выбор защитных очков, подходящих для данной задачи, должен быть сделан на основе оценки опасности каждого вида деятельности.

Тактические очки

Что такое баллистические или тактические очки? Чем они отличаются от других очков?

По сути, слово "баллистический" относится к свободно движущемуся объекту, такому как ракета, снаряд или пуля, выпущенная с определенного места. Термин «тактический» относится к деятельности, такой как сбор разведывательных данных или боевые действия, которая является частью военных операций, или самообороны. Баллистические и тактические очки защищают пользователей от опасностей, связанных с этими и аналогичными ситуациями.

Баллистические и тактические очки предназначены для обеспечения дополнительной защиты от ударов в суровых военных условиях, таких как летние степи и поля с их сильной жарой и частыми пыльными ветрами. Такие очки соответствуют военным стандартам, значительно превышающим те, которые применяются для защиты глаз промышленного уровня. Также, тактические военные очки должны защищать глаза от мелких осколков, рикошетов, часто - от химического и другого воздействия.

Купить защитные баллистические или тактические очки

Чтобы купить защитные баллистические или тактические очки вы можете, выбрав для себя подходящий вариант, сделать заказ на сайте "CMD-OPS", позвонить нам по телефону, или в магазине по адресу: улица Жилянская 87/30, город Киев, Украина. 

0